ApeldoornNieuwsbord.nl
  1. Apeldoorn – Herdenkingsplek geopend voor politiemensen die door su&ïcide zijn overleden

Apeldoorn - Herdenkingsplek geopend voor politiemensen die door su&ïcide zijn overleden

Apeldoorn - Op het terrein van de Politieacademie in Apeldoorn is ‘De Spiegelvijver’ geopend; een herdenkingsplek voor politiemedewerkers die door su&ïcide zijn overleden. Het is een initiatief van nabestaanden, dat is opgepakt door het korps en waar gezamenlijk invulling aan is gegeven. Met deze plek wil de politie hen blijvend steunen in hun verlies en rouw. In het bijzijn van nabestaanden en collega’s werd de opening verricht door korpschef Janny Knol, samen met Leonard Kok, directeur van de Politieacademie en politiemedewerker Geertje Spijkerman die mede het initiatief nam tot deze plek. ‘Ik hoop dat dit monument ons allemaal een plek biedt om onze geliefde of collega te gedenken’, zei Knol bij de opening. We kunnen de pijn niet wegnemen, je komt er ook niet overheen. Het is geen hindernis die je moet overwinnen en dan kunt achterlaten. Maar we kunnen wel helpen om dat verdriet iets dragelijker te maken. En hoe lang het ook geleden is, laten we hier onze verhalen blijven delen.’ Taboe doorbreken Met De Spiegelvijver komt het korps tegemoet aan de wensen en behoeften van nabestaanden, onder wie de afgelopen jaren een uitgebreide verkenning werd gedaan: een fysieke plek om samen te komen, te herdenken, herinneringen op te halen en in het verlies te delen. Maar ook erkenning voor wat hun naasten voor het korps en voor de samenleving hebben betekend. De korpsleiding hoopt dat het ook helpt het taboe op su&ïcide verder te doorbreken en bij te dragen aan de bewustwording en impact van su&ïcide. Preventiehulp De korpschef benadrukt het belang van bewustwording, specifiek de vraag hoe je su&ïcide voorkomt. ‘Meer inzicht krijgen en delen in wat iemand tot die zware stap drijft, is essentieel. Daarom krijgen alle leidinggevenden binnen de politie voorlichting en training om signalen eerder en beter op te pakken. Verder is er bij periodieke medische keuring nu ook aandacht voor preventie.’ Knol beseft echter ook dat zelfs met meer openheid en inzicht een laatste stap niet altijd te voorkomen is. ‘Maar we kunnen wel helpen een eerste stap naar hulp te zetten.’ Zonder oordeel praten Politievrouw Geertje Spijkerman, weduwe van een politieman die in 2009 op 47-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, merkte in de organisatie destijds veel onbekendheid rond het thema zelfdoding. Mede daarom is ze zich sinds 2012 gaan inzetten voor su&ïcidepreventie, zorg en nazorg en om het bespreekbaar te maken. Dat is volgens Spijkerman hard nodig: ‘Veel mensen hebben een oordeel over degene die su&ïcide pleegt. Dat raakt nabestaanden en het zorgt er vaak voor dat mensen die su&ïcidale gedachten hebben, deze niet gauw durven uitspreken.’ Politiezorg Inmiddels heeft elke politie-eenheid zorgprofessionals, die onder meer de training su&ïcidepreventie verzorgen en voorlichting geven over hoe je stressklachten tijdig herkent en hoe daarmee om te gaan. Verder zijn er richtlijnen gekomen met betrekking tot inname en teruggave van het dienstwapen. ‘Bovenal hopen we dat collega’s oog voor elkaar en vooral ook voor zichzelf houden’, besluit Spijkerman. ‘Dat er een cultuur komt waarin het ok&é is om te zeggen dat je niet goed in je vel zit. Een cultuur waarin we echt naar elkaar luisteren. En dat we de vraag durven stellen: & Zie je dit leven nog wel zitten?" Over De Spiegelvijver De Spiegelvijver ligt op het terrein van de Politieacademie. Bij de Spiegelvijver staat een informatiezuil, waarin kiezels en stiften liggen. Op deze kiezels kunnen nabestaanden iets schrijven over degene die door su&ïcide is overleden. Deze kiezel kan dan in de vijver worden gelegd. Hulp nodig? Wil je na het lezen van dit bericht met iemand praten? Binnen de politie kun je terecht bij jouw leidinggevende of bij Team Veilig en Gezond Werken. Je kunt ook anoniem bellen met 113 of 0800-0113 of anoniem chatten via 113.nl .

Lees het volledige artikel bij De Politie.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Redactie apeldoornnieuwsbord.nl
Redactie apeldoornnieuwsbord.nl

Nieuws door De Politie. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten